سیمای حمل و نقل استان

 

مقدمه

در برنامه ريزي هاي كلان هر جامعه اي ؛ حمل و نقل يكي از مولفه هاي مهم آن به شمار مي رود و بسياري از انديشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي اين بخش را عامل محرك و شاخص در توسعه يافتگي جوامع بشري تلقـي مي نمايند .
با نگاهي به شاخص تراكم راه بر حسب درجه توسعه كشورها مشاهده خواهيم كرد كه رابطه مستقيمي بين مقادير راه و سطح رشد اقتصادي و اجتماعي جوامع وجود دارد . اين امر ناشي از پويايي ، تحرك و فراهم شدن شرايط دسترسي آسان ، سريع و ايمن در گستره جغرافيايي طبيعي مناطق براي بهره برداري مكفي از منابع و سرمايه هاي مادي و معنوي كشورهاست ، چرا كه با فراهم شدن امكان دسترسي به كليه نقاط ، شرايط توزيع عادلانه ثروت نيز فراهم گشته و توسعه متوازن محقق مي گردد .
بيش از 90% حمل و نقل كالا و مسافر در سطح كشور از طريق جاده و توسط بخش خصوصي و 10% مابقي از طريق ريلي ، هوايي و دريايي صورت مي گيرد كه عمدتاً توسط بخش دولتي سياست گذاري و برنامه ريزي مي شود .
امروزه حمل و نقل كشور با سهم 8 درصدي در توليد ناخالص ملي و به تبع آن استان اصفهان با سهم 13 درصدي از حمل و نقل كشور و با تشكيلاتي بسيار بزرگ اداره امور كلي و جزيي حمل و نقل را به عهده دارد .
وجود بيش از 8000 كارخانه توليدي از جمله صنايع بزرگي همچون ذوب آهن ، مجتمع فولاد ، چندين كارخانه سيمان ، پالايشگاه ، پتروشيمي ، پلي اكريل و صدها واحد صنعتي تبديلي ، ارائه خدمات حمل ونقل كالا را از حساسيت خاصي برخوردار نموده است .
در بخش حمل و نقل مسافر ،‌ استان اصفهان بعنوان يك قطب بزرگ جذب گردشگر محسوب و نقش مهمي را در صنعت توريسم ايفــا مي نمايد همچنين بدليل وجود مراكز متعدد صنعتي ، آموزشي و نظامي ، سفرهاي متعدد دانشجويي و نقل و انتقال نيروي انساني از مركز شهرهـا به واحدهاي صنعتي را بدنبال داشته كه نيازمند حمل و نقل سريع ، ايمن و ارزان مي باشد .


جايگاه حمل و نقل جاده اي در استان اصفهان و كشور :

- رتبه اول در ميزان كالاي حمل شده
- رتبه اول در تعداد پايانه هاي باري
- رتبه اول در تعداد پايانه هاي مسافري
- رتبه اول در تعداد مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي
- رتبه اول در تعداد شركتهاي حمل و نقل كالا
- رتبه اول در عملكرد آموزش بخش حمل و نقل رانندگان و كاركنان شركتها در كشور
- رتبه اول در تعداد تشكل هاي صنفي
- رتبه دوم در تعداد ناوگان باري عمومي جاده اي
- رتبه دوم در تعداد رانندگان شناسايي شده بخش باري
- رتبه سوم در تعداد مسافر جابجا شده بر حسب استان مبداء


اداره حمل و نقل مسافر : :

گزيده آماري بخش حمل و نقل جاده اي مسافر استان اصفهان :

پايانه هاي مسافربري فعال در استان اصفهان 24 پايانه
شركت ها و موسسات مسافربري فعال در استان اصفهان 146 شركت
مسافر جابجا شده درون استاني و برون استاني در سال 1390 20323525 نفر
سفر مسافري درون استاني و برون استاني در سال 1390 997552 سفر
سفر 8 ماهه سال جاري 687335و مسافر 8ماهه سال جاري 13819997
رانندگان بخش حمل و نقل مسافربري و كالا استان اصفهان 66609 نفر
تعداد ناوگان بخش حمل و نقل مسافربري استان اصفهان 6161 دستگاه

تشكل هاي صنفي :
كانون انجمن هاي صنفي شركتها وموسسات حمل و نقل مسافربري استان اصفهان 1 كانون
انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل مسافربري استان اصفهان 6 انجمن
انجمن صنفي كارگري رانندگان اتوبوسهاي برون شهري اصفهان 1 انجمن

امور واگذار شده در راستاي اصل 44 قانون اساسي :
1- واگذاري امور مربوط به صدور حواله و توزيع صورت وضعيت .
2- امور مربوط به انعقاد و تمديد قرارداد همكاري فيمابين شركتهاي مسافربري .
3- امور مربوط به انعقاد و تمديد قرارداد ناوگان مسافربري با شركتها .
4- امور مربوط به رسيدگي به اختلافات و مشكلات فيمابين شركتها ، مالكان و رانندگان به كانون انجمن هاي صنفي
5- امور مربوط به برگ فعاليت(كارت هوشمند)رانندگان مسافر به انجمن صنفي رانندگان اتوبوسهاي برون شهري
6- امور مربوط به آموزش مهمانداران ، رانندگان به انجمن صنفي رانندگان اتوبوسهاي برون شهري اصفهان
7- امور مربوط به آموزش مدير شركتها به كانون انجمن هاي صنفي شركتهاي حمل و نقل مسافربري

نوسازي ناوگان :
طرح ممنوعيت تردد ناوگان فرسوده تاكنون طي 9 مرحله انجام گرديده است مرحله اول در سال 1380 اتوبوسهاي بالاي 25 سال عمر ( مدل 1354 ) را شامل گرديده و هم اكنون مرحله نهم در حال اجراء مي باشد كه اتوبوسهـاي با سال ساخت 1359 الي 1365 ممنوعيت فعاليت در حمل و نقل جاده ها را مشمول گرديده است .
اولين طرح نوسازي ميني بوسهاي فرسوده نيز با سال ساخت 1364 و پايين تر در حال اجراء مي باشد .

اهم اقدامات حمل و نقل مسافر استان اصفهان در سال 1391 :
1- اجراي طرح نوروز ستاد تسهيلات سفرهاي استان اصفهان در سال 1391
2- اجراي طرح تابستاني ستاد تسهيلات سفرهاي استان اصفهان در سال 1391
3- ايجاد 16 نمايندگي شركت حمل و نقل روستايي در تعدادي از روستاهاي استان اصفهان .
4- برگزاري جلسات ارتقاء سطح خدمات حمل و نقل به مسافرين با حضور تشكل هاي صنفي
5- تهيه چك ليست نظارت در عملكرد شركتهاي حمل و نقل مسافربري .
6- اجراي كامل طرح همنامي شركتهاي حمل و نقل مسافر در شهر و تعدادي از شهرستانهاي استان.7-طرح تامين ناوگان مراسم ارتحال حضرت امام خميني (ره)


اداره حمل و نقل كالا :

گزيده آماري بخش حمل و نقل جاده اي كالاي استان اصفهان :

پايانه هاي فعال باري 6 پايانه
شركت ها و موسسات حمل و نقل كالا 453 شركت
شركت هاي حمل و نقل كالاي بين المللي 6 شركت

ميزان كالاي حمل شده درون استاني و برون استاني در سال 1390 43769784تن
ميزان كالاي حمل شده درون استاني و برون استاني در 7 ماهه 1391 26082944 تن
تعداد سفر حمل كالا در سال 90 2826156 سفر
تعداد سفر حمل كالا در 7 ماهه 1391 1668545 سفر

تعداد ناوگان باري بخش حمل و نقل كالاي استان اصفهان 37935 دستگاه

تشكل هاي صنفي :
كانون انجمن هاي صنفي شركتها وموسسات حمل و نقل كالاي استان اصفهان 1 كانون
كانون انجمن هاي صنفي كاميونداران استان اصفهان 1 كانون
انجمن صنفي شركتها و موسسات حمل و نقل كالاي استان اصفهان 15 انجمن
انجمن صنفي كاميونداران استان اصفهان 15 انجمن


امور واگذار شده در راستاي اصل 44 قانون اساسي :
1- واگذاري امور مربوط به صدور حواله بارنامه به كانون انجمن هاي صنفي شركتها .
2- واگذاري اداره امور دفتر نظارت بر حمل و نقل سيمان سپاهان به انجمن شركتهاي شهرستان مباركه .
3- واگذاري امور مربوط به صدور ، تمديد و تعويض كارت هوشمند ناوگان و راننده به انجمن هاي صنفي مربوطه در شهرستانهاي مختلف استان .
4- واگذاري امور مربوط به كنترل و نظارت بر عملكرد شركتها به انجمن هاي مربوطه .
5- واگذاري سالن اعلام بارو دفتر نوبت دهي پايانه اميركبير اصفهان به انجمن صنفي شركتها و موسسات حمل و نقل كالاي اصفهان
6-واگذاري طرح خودگردان پايانه امير كبير به شركتهاي خصوصي


گروه فني و مهندسي :

رديف عنوان شاخص آماري ميزان
1 تعداد موافقت اصولي صادره 68
2 تعداد مجتمع هاي در حال احداث 17
3 تعداد مجتمع هاي بهره برداري ( فاز 1 و 2 ) 31
4 تعداد مجتمع هاي در حال استعلام 20


اهم اقدامات گروه فني و مهندسي :
1- تعميرات و بهسازي 13 باب پاسگاههاي پليس راه استان .
2- افزايش و ارتقاي سطح ايمني در محوطه پاسگاههاي پليس راه از طريق نصب برج هاي روشنايي در محوطه داخلي پاسگاههاي پليس راه .
3- احداث پاسگاه ( نائين - يزد ) .
4- انجام كليه امور مربوط به برآورد ، تنظيم اسناد مناقصه ، مدارك پيمان و عقد قرارداد هاي عمراني .
5- بررسي و تائيد پلان معماري شركت هاي حمل و نقل كالا و مسافر .
6- كنترل و نظارت بر عمليات احداث و نقشه هاي تابلوهاي تبليغاتي .
7- بهره برداري از 3 باب مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي در سالجاري .
8- آسفالت راههاي دسترسي 3 باب مجتمع خدماتي رفاهي در سالجاري .
9- تهيه و نصب تابلوهاي راهنماي مجتمع خدماتي رفاهي در سالجاري ( به مساحت 60 متر مربع ) .
10- انجام پيگيريهاي لازم جهت تصويب طرح احداث پاسگاه پليس راه سميرم - شهرضا و قرارگاه پليس راه استان .
11- شروع به ساخت حداقل 2 باب مجتمع خدماتي رفاهي تا پايان سالجاري .
12- پيگيري روند ساخت شهرك هاي حمل ونقل در حال احداث در سطح استان ( شهرك حمل و نقل زرين شهر و شهرك حمل و نقل خميني شهر )
13- پيگيري جهت انجام مطالعات فاز صفر شهرك حمل و نقل اصفهان
14- نظارت بر بهره برداري مجتمع هاي خدماتي رفاهي در حال بهره برداري از طريق كميته نظارت بر بهره برداري مجتمع ها .


اداره ايمني و ترافيك :

تعداد پاسگاه پليس راه استان 13
كانكس 18

صدور پروانه عبور محمولات ترافيكي :

يكي از مسائل مهم در حمل و نقل جاده ها به لحاظ اهميت سازه هاي ابنيه فني محورها كنترل تناژ و ميزان عبور بار مجاز از روي آنها مي باشد كه در اين زمينه شركتها موظفند پس از صدور بارنامه براي بارهاي ترافيكي نسبت به گرفتن پروانه عبور اقدام نمايند . در استان اصفهان در حال حاضر در 6 مكان ، پايانه بار اميركبير و نمايندگي گلپايگان ، پايانه بار مباركه ، كاشان ، پايانه فلاورجان و دفتر مركزي پروانه عبور محمولات ترافيكي صادر مي شود .

ليست صدور پروانه عبور بارهاي ترافيكي
سال كمتر از 5 محور 5 محور 7 محور بيشتر از 7 محور جمع کل
1389 371 8998 9467 837 19673
1390 345 8169 7063 614 16191
8 ماهه سال 1391 186 5475 4494 369 10524

اضافه تناژ :

سال مسافت طي شده (km) وزن اضافه بار كلي ( kg) تعداد تخلف
1388 202644 7129102 2444
1389 361343 9161832 3503
درصد 78.31 28.51 43.33
سال 90 70570 13228608 1205
8 ماهه سال 91 61946 10099480 856

طرح ايمن سازي مدارس حاشيه جاده هاي برون شهري :

سال تعداد دانش آموزان تعداد مدارس تعداد شهرستانها
سال تحصيلي 84-83 1768 19 5
سال تحصيلي 85-84 2540 25 6
سال تحصيلي 86-85 4420 48 9
سال تحصيلي 87-86 4400 56 12
سال تحصيلي 88-87 13000 138 19
سال تحصيلي 89-88 18580 166 20
سال تحصيلي 90-89 19958 179 20
سال تحصيلي 91-90 9235 83 12
سال تحصيلي 92-91 6400 60 10


مديريت سرعت :
دوربين هاي سرعت سنج دستي 83 عدد ( 62 تصويري ، 21 فاقد تصوير )
دوربين هاي ثابت 7 واقعي و 1 عدد مجازي
+ 12 عدد در حال نصب


تاسيسات جانبي :

باسكول هوشمند WIM دو دستگاه يكدستگاه تا 1 ماه ديگر
ايستگاههاي تردد شمار 39 محور


سال نامشخص مخالف موافق جمع
1389 113 50 51 214
سال 1390 109 42 57 208
8 ماهه سال 1391 62 12 23 97

امداد خودرو :

سال تعداد شركت هاي امداد خودرو
سال 1389 4
سال 1390 4
8 ماهه سال 1391 8

مركز مديريت راهها :
پيگيري راه اندازي مركز مديريت راهها در اداره كل در سال 1389 شروع تاكنون با هماهنگي اداره كل راه و شهرسازي و شركت مخابرات نسبت به مكانيابي 32 نقطه دوربين هاي تصويري شناسايي گرديد و در سال 1389 تعداد 12 دوربين نصب و راه اندازي و در 9 ماهه سال 1390 تعداد 5 عدد دوربين ديگر راه اندازي گرديده شد و در حال حاضر تعداد تصاوير موجود 27 تصوير قابل رويت مي باشد و مابقي آن تا پايان سال انجام خواهد گرديد .


ايمن سازي فيزيكي مدارس :

سال تعداد مدارس
سال 1390 51
8 ماهه سال 1391 35


آموزش عابرين و موتورسيكلت داران :

سال تعداد نفر تحت آموزشي
سال 1390 2000 نفر
8 ماهه سال 1391 3000 نفر

معاينه فني :
1- تعداد ايستگاههاي راه اندازي شده 7 ايستگاه در شهرستانهاي اصفهان ( پايانه شرق ) ، سه راهي علويجه ، گلپايگان ، مباركه ، نجف آباد ، شهرضا ، فلاورجان .
2- تعداد 1 ايستگاه داراي موافقت اصولي در محور اصفهان - شهرضا مي باشد كه در سالجــــــاري به بهره برداري مي رسد .


آموزش بخش حمل و نقل جاده اي :


عنوان دوره حضور يافتگان در كلاسهاي آموزشي سال 85 سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 جمع كل

مواد خطرناك متصديان 600 254 97 66 0 0 132 1149
رانندگان 0 1543 8538 14863 3888 2421 939 32192

قوانين و مقررات متصديان 0 0 0 0 0 0 0 0
رانندگان 0 0 0 13880 7716 7226 3018 31840

اخلاق حرفه اي متصديان 0 25 153 0 68 0 0 246
رانندگان 0 507 801 3743 814 463 401 6729

ابعاد و اوزان متصديان 0 124 724 80 0 0 132 1060
رانندگان 0 0 13436 17383 2815 780 302 34716

مهار بار متصديان 0 0 723 160 0 0 152 1035
رانندگان 0 0 13877 16736 2660 650 393 34316
سلامت شغلي رانندگان 0 0 14816 6116 2834 7090 1974 32830
مهارت هاي رانندگي رانندگان 0 0 0 0 7749 13074 4392 25215
بدو خدمت رانندگان باري و مسافري 0 0 0 544 4154 6267 3581 14546
مهمانداران 0 0 0 0 0 63 81 144
پرسنل پليس راه 149 190 0 0 0 0 0 339
جمع متصديان 600 403 1697 306 68 0 416 3490
رانندگان 0 2050 51468 73265 32630 37971 15000 212384
جمع كل 749 2643 53165 73571 32698 38034 15497 216357اداره برنامه ريزي و بودجه :

گزيده آماري :

صدور كارت هوشمند رانندگان 66471
صدور كارت ناوگان باري 33423
صدور كارت ناوگان مسافري 4315

برخط سازي بارنامه 73 شركت حمل و نقل مستقر در پايانه اميركبير داراي سيستم صدور بارنامه

- آموزش كاركنان به ميزان 938 نفر ساعت آموزش جهت كاركنان برگزار شده .
- برگزاري 5 دوره آموزش منطقه اي به ميزان 88 نفر از استانهاي اصفهان ،‌ مركزي ، قم ، يزد ، كرمـــان ، سيستان و بلوچستان‌ - 1430 نفر ساعت منطقه اي
- عقد قرارداد با 5 دفتر پيشخوان دولت جهت واگذاري امور
- شركت در جلسات سلامت اداري،كارگروه هاي اشتغال درشهرستانها و مركز استان- جلسات كارگروه GIS استان
- بازديد انجمن هاي صنفي شركتهاي حمل و نقل و رانندگان و ارائه گزارش هاي لازم .


اهم اقدامات در 9 ماهه اول سال 1390 :

- اقدامات لازم در خصوص افزايش پوشش نرخ عرف به حدود بيش از 95%
- همكاري در وارد نمودن اطلاعات مورد نياز در سامانه پرتال دولت و استان .
- وارد نمودن اطلاعات آماري در سامانه .
- تحت وب قرار دادن عملكرد اداره كل .
- نصب و راه اندازي نرم افزارهاي جديد در اداره كل .
- بر خط سازي بارنامه كل شركت هاي مستقر در پايانه اميركبير .
- برگزاري جلسات كميته برنامه ريزي ( 3 مورد ) ، كميته بهره وري ( 3 مورد ) ، كميته آموزش ( 3 مورد ) ، كميته تحول اداري ( 8 مورد ) ، كميته نظام پيشنهادات ( 2 مورد )
- استقرار چرخه بهره وري در اداره كل و ارائه نتايج .
- پيگيري لازم در خصوص واگذاري امور به دفاتر پيشخوان .
- انجام مميزهاي مراقبتي سيستم مديريت كيفيت اداره كل و اخذ تائيديه و تمديد گواهينامه .
- تنظيم بودجه سالانه و نظارت بر تفريغ بودجه .
- شناسايي و معرفي متقاضيان دريافت تسهيلات بنگاههاي اقتصادي .


تابلوهاي تبليغاتي و اختصاصي :

جمع آوري تابلوهاي غير مجازدر 4ماه سال 91 42 دستگاه
تعداد تابلوهاي غير مجاز باقيمانده 777دستگاه
تعداد تابلوهاي اختصاصي نصب شده 17 دستگاه
تعداد تابلوهاي تبليغاتي سال 90 18 دستگاه و سال جاري 0« برخي از فعاليت هاي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان مرتبط با افزايش ايمني از گذشته تاكنون »
:1- تهيه نرم افزار بانك اطلاعات جامع متوفيات ناشي از تصادفات و تجزيه و تحليل تصادفات برون شهري .
2- مديريت سرعت با تامين دوربين هاي كنترل سرعت دستي و نصب دوربين هـاي كنترل سرعت ثابت .
3- آموزش مدارس حاشيه راههاي استان و ايمن سازي فيزيكي جلو مدارس .
4- آموزش تخصصي بخش حمل و نقل .
5- صدور مجوز معاينه فني مكانيزه وسايل نقليه برون شهري .
6- كمك به تجهيز پايگاههاي امداد و نجات جاده اي .
7- نوسازي ناوگان حمل و نقل بار و مسافر .
8- تشكيل كميته ايمني استان از سال 1387 و برگزاري جلسات .
9- ساخت و بهره برداري از 31 مجتمع هاي خدماتي - رفاهي بين راهي در استان اصفهان .
10- كنترل اوزان ناوگان باري بصورت هوشمند ( سيستم WIM ) و محوركش
11- صدور مجوز امداد خودرو جاده اي .
12- راه اندازي مركز مديريت راههاي استان و نصب دستگاههاي تردد شمار
13- ايمن سازي فيزيكي مدارس حاشيه راهها .
14- آموزش عابرين و موتورسيكلت سواران در حاشيه راهها
15- شركت در مانور ستاد حوادث غير مترقبه

« اهم اقدامات اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در سال 1391 :»
:


- برگزاري 9 جلسه كميسيون رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل كالاي و مسافر استان اصفهـان در سال 1391 ( كميسيون ماده 5 و 12 )
- اجراي طرح نوروزي معاونت حمل و نقل ستاد تسهيلات سفرهاي استان براي نوروز 91
- اجراي طرح تابستاني معاونت حمل و نقل ستاد تسهيلات سفرهاي استان 91
- افزايش سه برابري دستگاههاي تردد شمار در محورهاي استان ( از 13 به 39 در جاده ها رسيده و به زودي به 45 خواهد رسيد)
- نصب و راه اندازي تعدار 9 دستگاه دوربين نظارت تصويري ( جمعاً 27 دوربين )
- برگزاري جلسات كميته ايمني 4 در سال جاري
- افتتاح 2 مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي در شهرستان هاي نايين –اردستان و تيران-شهركرد
- بهره برداري از 1باسكول توزين حركت ( WIM ) در محل پاسگاه سجزي و يكدستگاه در محور اردستان –بادرود قبل از پاسگاه تا يكماه ديگر به بهره برداري ميرسد.
- عقد قرار داد براي نصب و راه اندازي 12دستگاه دوربين كنترل سرعت (اصفهان –تهران و نايين –اردستان)
- اعزام 842 ناوگان حمل و نقل جاده اي اصفهان در خدمت رساني به زائران مرقد مطهر حضرت امام خميني (ره)
- برگزاري دوره آموزشي حلقه هاي صالحين در حمل ونقل و پايانه هاي استان اصفهان
- پخش برنامه راديويي صداي راهبران روزهاي دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 21 الي 22 صداي مركز اصفهان
- اطلاع رساني اخبار و اقدامات اداره كل از طريق ارتباط با رسانه ها و برگزاري نشست و بازديد مطبوعاتي .


کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"