اطلاعات تماس اداره کل

 
  
  
  
  
مهدي خضريمدير كل37760172 - 03137753578 - 031
عليرضا جعفريمعاون حمل و نقل36651381- 03137753578- 031
فرزاد دادخواهمعاون راهداري031-35059 داخلي 312031-37753578
حميده دهقانمعاون توسعه مديريت و منابع انساني37781117- 03137753578 -031
علیرضا محمدیانروابط عمومي37791405- 03135059- 031 داخلي 620
تلفن گوياتلفن گويا35059 - 031
تلفنخانهتلفنخانه7754249 - 031

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"