اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : فرم درخواست تاسيس مركز آموزش شاغلين بخش حمل ونقل جاده اي بازگشت به صفحه قبل
 

 فرم درخواست تاسيس مركز آموزش شاغلين بخش حمل ونقل جاده اي

 
نام و نام خانوادگی *
تاريخ تولد *
تاريخی را از تقويم انتخاب کنيد.
كد ملی *
رشته تحصیلی *
تصوير مدارك ومستندات مجري آموزش *
مدارك ومستندات مدير آموزشي واجد شرايط *
تصوير كپي برابر اصل مدرك تحصيلي مدرسان *
مستندات سوابق آموزشي مدرسان *
تصوير قرارداد همكاري با مدرسان *
مدارك محل فعاليت شامل تصوير سند مالكيت ويا قرارداد اجاره محل مطابق دستورالعمل آموزش *
جزوات آموزشي ومطالب آموزشي مطابق دستور العمل مربوطه *
تصویر امنیتی *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"