آمار و اطلاعات

 
  
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 10 ماهه سال 92.pdf
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 12 ماهه سال 92.pdf
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 3 ماهه اول سال 92.pdf
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 4 ماهه اول سال 92.pdf
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 7 ماهه  سال 92.pdf
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 8 ماهه سال 92.pdf
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 9 ماهه سال 92.pdf
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"