آمار و اطلاعات

 
  
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 10 ماهه سال 1381.ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 6ماهه سال 1381.ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 8 ماهه  سال 1381.ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري از مرزهاي جاده‌اي طي 9 ماهه 1381.ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري طي 11 ماهه سال 1381.ZIP
  
آمار تردد وسايل نقليه باري و مسافري طي 12 ماهه سال  1381.ZIP
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"