اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: نصب وبهره برداري پل عابرپياده منطقه مسجدالكعبه اخبار - نصب وبهره برداري پل عابرپياده منطقه مسجدالكعبه... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1399/03/13
نصب وبهره برداري پل عابرپياده منطقه مسجدالكعبه
حسن رحماني معاون ايمني،فني , بهره برداري اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اصفهان،درخصوص نصب وبهره برداري پل عابرپياده منطقه مسجدالكعبه گفت: پل عابرپياده درراستاي ايمني واقع درمحورهاي مواصلاتي اصفهان _ شهرضادرمنطقه معروف به مسجدالكعبه درناحيه مرق باسرمايه گزاري بخش خصوصي بااعتباري بالغ بر 300ميليون تومان به نصب وبهره برداري رسيد.
 
وي افزود: اين پل عابرپياده طولي درحدود 60 متروارتفاع بيش از 6 متردردودهنه باسازه سرپايي فلزي واستفاده ازلوله هاي بدون درز (مانسمان) وهمچنين استفاده ازپوشش رنگ اپوكسي دوجزئي دردو‌لايه براي اين پل عابرپياده استفاده شد.نصب و‌بهره برداري پل عابر‌پياده منطقه مسجدالكعبه
 
حسن رحماني معاون ايمني،‌فني بهره برداري اداره كل راهداري وحمل‌ و‌‌نقل جاده اي استان اصفهان،درخصوص نصب وبهره برداري پل عابرپياده منطقه مسجدالكعبه گفت: پل عابر‌پياده درراستاي ايمني واقع درمحورهاي مواصلاتي اصفهان _ شهرضادرمنطقه معروف به مسجدالكعبه درناحيه مرق باسرمايه گزاري بخش خصوصي بااعتباري بالغ بر 300ميليون تومان به نصب وبهره برداري رسيد.
 
وي افزود: اين پل عابرپياده طولي درحدود 60 متروارتفاع بيش از 6 متردردودهنه باسازه سرپايي فلزي واستفاده ازلوله هاي بدون درز (مانسمان) وهمچنين استفاده ازپوشش رنگ اپوكسي دوجزئي دردولايه براي اين پل عابرپياده استفاده شد.

thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"