اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: براساس برنامه ريزي انجام شده 900كيلومترازراه هاي روستائي استان اصفهان بااعتباري بالغ بر180ميليارد ريال وباهدف نگهداري به منظورافزايش دوام وايمني جاده ها وهمچنين كاهش تصادفات جاده اي ، روكش آسفالت سطحي، گرم وسرد مي شود. اخبار - براساس برنامه ريزي انجام شده 900كيلومترازراه... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/11/30
برنامه ريزي واجراي روكش آسفالت گرم وحفاظتي 900كيلومترازراه هاي روستائي استان اصفهان
براساس برنامه ريزي انجام شده 900كيلومترازراه هاي روستائي استان اصفهان بااعتباري بالغ بر180ميليارد ريال وباهدف نگهداري به منظورافزايش دوام وايمني جاده ها وهمچنين كاهش تصادفات جاده اي ، روكش آسفالت سطحي، گرم وسرد مي شود.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اصفهان، مسئول نگهداري راه هاي روستائي استان اصفهان بابيان اين مطلب كه ازنظرطول راه هاحدود 53درصدازراه هاي استان را راه هاي روستائي تشكيل مي دهدكه اين مقدار بيش از 5هزارو700كيلومتر راه مي باشد افزود: راه هاي روستائي به جهت واقع شدن در شرايط خاص توپوگرافي و موقعيت جغرافيائي هرمنطقه، باتوجه به درجه راه داراي محدوديت هائي در طراحي واجرا ازنظر مشخصات فني است وبه دليل واقع شدن برخي ازروستاها در مناطق دوردست كويري،وهمچنين واقع شدن در مناطق كوهستاني وصعب العبور نيازمند توجه ورسيدگي مي باشند كه براين اساس براي900 كيلومتر از راه هاي روستائي استان درسال جاري روكش آسفالت انجام شده كه از اين مقدار20 درصد روكش آسفالت گرم،10 درصد فوكسيل و70درصد آسفالت سطحي چيپسيل مي باشد.
وي باذكر اين مطلب كه براي اجرائي شدن اين طرح ازمحل اعتبارات ملي بالغ بر 180 ميليارد ريال در نظر گرفته شده افزود: در صورت تخصيص كامل اين اعتبار وتامين قيرموردنيازاميدواريم بااجراي طرح هاي مذكورتاپايان سال جاري بيش از 15درصد ازراه هاي روستائي استان بهسازي وروكش آسفالت گردد.
وي ادامه داد: درطول زمان بهره برداري ازراه ها باتوجه به تاثيرشرايط محيطي همچون تابش آفتاب،اثرات باران هاي اسيدي ،نفوذ آب در جسم راه،يخبندان و ذوب شدگي مكررومتوالي هم زمان باعبور مستمر ترافيك واثر سايش لاستيك خودروها سطح رويه كار،كاهش ايمني تردددر برخي محورها كه به دليل سطح صيقلي مشهود است لذا لازم است در جهت ارتقاء وتامين اصطكاك لازم درفصل مشترك سطح راه ولاستيك خودرو اقدامات فني لازم انجام گيرد كه يكي ازاين اقدامات انجام روكش آسفالت  به ويژه آسفالت سطحي وحفاظتي مي باشد.
مهرداد علي اكبري در ادامه خاطرنشان كرد:باتوجه به تنوع آب وهوائي استان ومحدوديت هاي فصلي دراجراي اين طرح به خصوص طرح روكش آسفالت سطحي،اين طرح متناسب بااقليم مناطق وشهرستان ها اجرامي گردد.

thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"