اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: مجتمع خدماتي-رفاهي سپاهان پارسه شاهين شهردر زميني به مساحت 19هزارمترمربع و اعتباري بالغ بر 70ميلياردريال با حضوربخشدارشاهين شهر،رئيس انجمن صنفي مجتمع هاي خدماتي-رفاهي بين راهي ،اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي وشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي برگزارشد. اخبار - مجتمع خدماتي-رفاهي سپاهان پارسه شاهين شهردر... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/12/04
افتتاح مجتمع خدماتي- رفاهي سپاهان پارسه شاهين شهر
مجتمع خدماتي-رفاهي سپاهان پارسه شاهين شهردر زميني به مساحت 19هزارمترمربع و اعتباري بالغ بر 70ميلياردريال با حضوربخشدارشاهين شهر،رئيس انجمن صنفي مجتمع هاي خدماتي-رفاهي بين راهي ،اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي وشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي برگزارشد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اصفهان: در اين مراسم رئيس انجمن صنفي مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي استان اصفهان با بيان اين مطلب  كه وجود مجتمع هاي  خدماتي رفاهي بين راهي يكي از زيرساخت ها وموارد مهم توسعه يافتگي كشور مي باشد افزود: هدف اصلي از احداث وساخت اين مجتمع ها كاهش تصادفات جاده اي،رفاه حال مسافرين واشتغال زائي پايداراست چرا كه در بحث توسعه گردشگري نيز مي تواندتاثيرات مثبت و به سزائي داشته باشد..
طباطبائي همچنين ضمن بيان اينكه 70درصد خدمات اين مجتمع ها همچون( نمازخانه ،سرويس بهداشتي وپاكينگ ) عمومي است و تعرفه هاي آب ، برق و گاز آنها به صورت آزاد محاسبه مي شود گفت: لذا اين امر نيازمند نگاه وتوجه بيشتر مسئولين وسرمايه گزاران مي باشد تا مسئولين اين جايگاه ها بتوانند با شرايط راحت ومناسب تري به ادامه فعاليت خود بپردازند.
درادامه اين مراسم رئيس محترم پخش فرآورده هاي نفتي ناحيه شاهين شهر نيزدر اين باره خاطرنشان كرد: مجوز ساخت اين جايگاه ازسال 90 صادر شد ومراحل ساخت آن تاسال 95 به طول انجاميد واين در حالي بود كه تاسيسات فيزيكي وجايگاه ساختمان آن مشكل خاصي نداشت اما درحال حاضر آنچه مورد اهميت مي باشد سيستم ارتباطي سامانه هوشمند اين جايگاه است كه تازمان آماده شدن بسترهاي لازم در جهت رشدوتوسعه آن ،ممكن است كمي زمان برشود.
مهديه همچنين اشاره اي به  طرح جديد جايگاه بنزين ،نفت گاز مجتمع خدماتي رفاهي سپاهان پارسه كه آماده وقابل بهره برداري مي باشدكرد وافزود: جايگاه خدمات رفاهي سپاه پارسه  در6هزارمترمربع تاسيس شده كه قسمت سوختگيري بنزين آن 600مترمربع، نفت گازآن 800مترمربع،وقسمت اداري آن150متر مربع مي باشدكه داراي 3سكوي بنزين با12نازل بنزين معمولي،8 نازل بنزين سوپر و3نازل بنزين يورو4، وهمچنين3 سكوي نفت گاز با 12نازل در آن فعاليت  مي كنند كه اميدواريم با كمك وتلاش بيشتر مسئولين اين مقداررا افزايش دهيم .
در پايان اين مراسم نيز كياني، بخشدار شهرستان شاهين شهر ضمن تشكر وقدرداني از تمام كساني كه در ساخت واحداث اين مجتمع نقش داشتند بررفاه حال مسافرين در اين مجتمع ها تاكيد كرد وافزود: امكانات موجود در مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي بايد به گونه اي باشد تامسافرين در آن از هر نظراحساس  امنيت وارامش داشته باشند.
 

thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"