اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: به مناسبت بيست وهفتمين سالگردارتحال امام خميني (ره) اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان آمادگي خودراجهت اعزام 27هزارنفرزائربه مرقدمقدس امام (ره) اعلام كرد. اخبار - به مناسبت بيست وهفتمين سالگردارتحال امام... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/12/04
اعزام 27 هزارنفرزائربه مرقدمطهرامام (ره)
به مناسبت بيست وهفتمين سالگردارتحال امام خميني (ره) اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان آمادگي خودراجهت اعزام 27هزارنفرزائربه مرقدمقدس امام (ره) اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان :عليرضا صفاتاج معاون اين اداره در جلسه كارگروه ارتقاءسطح خدمات مسافرين  ضمن عرض تسليت  به مناسب درگذشت تنهامرد صحنه هاي آتش وخون،امام خميني (ره) وبا اشاره به اين مطلب كه در سال گذشته باتدوين برنامه ريزي هاي كامل ودقيق، اعزام مسافرين به اين مقصد با موفقيت همراه بود،افزود: باياري خداونددر سال جاري نيز همچون سال گذشته با همكاري و هماهنگي تشكل هاي صنفي  وشركت هاي مسافربري تلاش كرديم تا اعزام زائرين  به اين مرقد مقدس وهمچنين خدمت رساني به آنها به نحو احسن صورت پذيرد.
در ادامه اين جلسه كيوان رحيمي رييس اداره حمل ونقل مسافراين اداره كل نيزبا اشاره به تصميمات اتخاذ شده در ستادبرگزاري مراسم بزرگداشت رحلت امام خميني (ره) وواگذاري مسئوليت كميته حمل ونقل اين ستادبه اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان، به برخي از اقدامات انجام شده در اين خصوص اشاره كرد كه تهيه منشوري كامل از تمامي اطلاعات سفربراي زائرين،توقف عمليات اجرائي در محورهاي استان اصفهان وقم درطول برگزاري اين مراسم، ،تامين آب بهداشتي موردنياززائرين در اتوبوس،جلوگيري از استقرار ايستگاه هاي سلامت در محل هاي ناايمن، تهيه لوح فشرده مربوط به برگزاري  اين مراسم ،تامين واستقرار جرثقيل سنگين در محورهاي استان از طريق اداره كل راه وشهرسازي را ازجمله اين اقدامات مهم برشمرد.
رحيمي همچنين اظهارداشت:كاوان هاي اعزامي  به صورت مستقل ودر قالب اتوبوس هاي 44 نفره بايك مديريت كامل مي باشد كه آماده پاسخگوئي به سوالات زائران وحل مشكلات آن ها خواهدبود.
وي خاطرنشان كرد:در مكان هائي كه زائرين توسط چندين دستگاه اعزام مي گردند برنامه ريزي هاي لازم جهت تسهيل عبورومرور از سوي پليس راهور شهرستان اصفهان وسايرشهرستان ها انجام مي پذيرد.
صدورصورت وضعيت براي تمامي اتوبوس ها
رحيمي همچنين در ادامه به الزامي بودن صدورصورت وضعيت براي تمامي اتوبوس هابراساس ضوابط ودستورالعمل هاي سفرهاي دربستي اشاره وتاكيدكرد: اين صورت وضعيت ها حتمابايد از سوي نماينده سپاه صاحب الزمان تائيدشود.
وي همچنين درخصوص بيمه زائران، طي اين سفرافزود: براساس اعلام شركت بيمه ايران، تمامي زائران اعزامي به مرقدمطهرتحت پوشش اين بيمه هستندواين درحالي است كه سرنشينان اين  اتوبوسها به اين محل كه صورت وضعيت مسافران رادريافت نمايند زير پوشش اين بيمه هستند.
شايان ذكراست: اعزام زائرين با بيش از500 دستگاه اتوبوس به مرقد مطهر حضرت امام (ره) در روز5شنبه 13خردادماه ازساعت  20لغايت23 از محل هاي تعيين شده انجام مي گيرد كه اين  اتوبوس هاتاساعت 16بعد از مراسم در پاركينگ هاي تعيين شده در محل مرقدمقدس جهت برگشت زائرين مستقر خواهندشد.
 
 
 
 
 
 

thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"