اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: مديركل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان با حضور دردفترروزنامه اصفهان امروزضمن ديداربا مديرعامل اين دفتر ازبخش هاي مختلف آن ديدن كرد. اخبار - مديركل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/11/28
اصفهان امروز ميزبان اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان
مديركل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان با حضور دردفترروزنامه اصفهان امروزضمن ديداربا مديرعامل اين دفتر ازبخش هاي مختلف آن ديدن كرد.

به گزارش روايط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان، مديركل اين اداره در ديداروگفت وگوبا اميراكبري مديرمسئول اين دفترضمن بيان اين مطلب كه صنعت حمل ونقل، از نقاط قوت وپتانسيل استان اصفهان مي باشدافزود:رسانه ملي بخصوص روزنامه هاومجلات بايدتوجه بيشتري نسبت به اطلاع رساني در اين بخش داشته باشند.
داريوش اماني در ادامه اظهارداشت: رانندگان بخش حمل ونقل جاده اي تلاشگران عرصه هاي زندگي هستندوهمواره درجاده خطرات مختلفي گريبان گيراين عزيزان مي باشد لذاتوجه به مشكلات اين قشرزحمتكش جامعه  ازجمله كارومعيشت آنها نياز به توجه خاصي دارد كه دركنار اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان اصحاب رسانه ملي نيز بايد با اطلاع رساني در اين زمينه در رفع مشكلات آنها بكوشند چراكه مردم هميشه پيشروترازماهستند وبايد هدف ما در خدمت رساني  به مردم در راستاي خواسته هاي آ نها باشد.
وي همچنين خاطرنشان كرد: يكي از دغدغه هاي مهم جامعه ما توجه به فرهنگ ترافيكي استان مي باشدوروزنامه اصفهان امروزمي تواند باتوجه به امكانات واطلاع رساني به روز خود دراين زمينه تاثيربه سزائي داشته باشد.
در اين ديداراكبري ،ماه نامه طنز اصفهان،طرح توسعه نشريات وفعاليت هاي خود،بخش اقتصاد و شهرامروز،ويژه نامه هفتگي انگليسي وروزنامه عربي را از جمله بخش هاي مختلف فعاليت اين روزنامه برشمرد وافزود:اميد است باياري خداوندوباانرژي وپتانسيل اداره حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان وروزنامه اصفهان امروز بتوانيم گام مهمي در رفع مشكلات استان اصفهان بخصوص مباحث بخش  حمل ونقل برداريم.
شايان ذكر است اماني در پايان ضمن تحسين وقدرداني ازفعالان روزنامه اصفهان امروز وابراز خرسندي از همكاري با اين دفتراز بخش هاي مختلف اين دفترروزنامه بازديدكردند.
​​

thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"