اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: درراستاي اجراي طرح تخصيص سهميه سوخت ناوگان حمل ونقل براساس پيماش ،سهميه سوخت پايه ارديبهشت ماه سال 95 اين دسته از ناوگان حمل ونقل جاده اي وعمومي نفت وگازسوز اعلام گرديد. اخبار - درراستاي اجراي طرح تخصيص سهميه سوخت ناوگان... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1399/03/12
اعلام سهميه پايه ارديبهشت ماه سوخت براساس پايش، به ناوگان حمل ونقل عمومي وجاده اي
درراستاي اجراي طرح تخصيص سهميه سوخت ناوگان حمل ونقل براساس پيماش ،سهميه سوخت پايه ارديبهشت ماه سال 95 اين دسته از ناوگان حمل ونقل جاده اي وعمومي نفت وگازسوز اعلام گرديد.
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان : رئيس اداره حمل ونقل كالاي اين اداره كل باذكر اين مطلب كه هدف از مصوبه تخصيص سوخت برمبناي پيمايش ،اختصاص سوخت ،متناسب باتردد ناوگان است خاطرنشان كرد: براساس اين طرح سهميه پايه ارديبهشت ماه در5پيمانه به كارت هوشمند سوخت منتقل مي شود كه پيمانه اول غيربرخط ومابقي به صورت برخط شارژمي شود لذا رانندگان بايد توجه داشته باشند كه در صورت عدم شارژكارت سوخت به جايگاه هاي برخط مراجعه نمايند.
وي اضافه كرد: سبر اين اساس  سهميه عملكرد ناوگان 30 تا40 تن از7هزارو 200ليتربه 9هزاروميني بوس ها از 1800به 2400 ليتر افزايش داده شد .
عليرضاجعفري در ادامه به معيارمصرف سوخت در100كيلومتر خودروهاي كلاس مسافربري بالاي 40نفراشاره واذعان داشت: مصرف سوخت ناوگان حمل ونقل باعمر پائين 5 سال 41 ليتر،6 تا10سال 45 و بالاي 11سال 49 ليترمي باشد واين در حالي است كه اتوبوس هاي خاص همچون (اتوبوس هاي 3محور،2طبقه و ولوو  B12) ) كه داراي مقدار بالاتري در ميزان مصرف  سوخت هستند به مقدار25 افزايش يافته است.
رئيس اداره حمل ونقل كالاي استان اصفهان نسبت به سهميه سوخت وسائل نقليه مسافري درون شهري كه هنوزسامان دهي نشده، همچون اتوبوس وميني بوس ها افزود: مالكان اين ناوگان بايد در اولين فرصت به اتحاديه اتوبوس راني هاي شهري ويابه سايت اينترنتي(http://samandehi.uicb.ir) مراجعه وثبت نام نمايند چراكه با اين كار سهميه پايه در ماه هاي بعدي اصلاح مي شود درغيراين صورت با كاهش سوخت بيشتري مواجه خواهند شد.
 وي در خصوص سهميه پايه ناوگان مسافري ديزلي سامان دهي نشده نيز خاطرنشان كرد: سهميه سوخت براي اين دسته از ناوگان باظرفيت 20نفر از 1500ليتر به 1350ليتر وبراي ظرفيت بالاي 40نفراز  4700ليتربه 3700 ليتر كاهش خواهد يافت.
عليرضاجعفري در پايان از رانندگان ودارندگان ناوگان حمل ونقل جاده اي كه همچون گذشته دولت رادرراستاي تخصيص سهميه سوخت بر اساس پيمايش ياري دادند تشكر وقدرداني كرد.
شايان ذكراست: ازخردادماه سال جاري كارت سوخت خودرو هائي كه فاقد بيمه اجباري شخص ثالث معتبر هستند شارژنخواهدشد
.​

thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"