اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: جلسه شوراي اداري با حضورمعاون توسعه مدير يت ومنابع راهداري وحمل ونقل جاده ايي كشور اخبار - جلسه شوراي اداري با حضورمعاون توسعه مدير... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/11/28
جلسه شوراي اداري با حضورمعاون توسعه مدير يت ومنابع راهداري وحمل ونقل جاده ايي كشور
استان اصفهان به دليل موقعيت مكاني كه در كشور دارد اكثر صنايع بزرگ در اين استان قرار دارد ومقام اول را در حمل و نقل كشور به خود اختصاص داده است.
مهندس بمانا معاون توسعه مديريت ومنابع سازمان  راهداري وحمل ونقل جاده ايي كشور در جلسه شوراي اداري كه در اداره حمل و نقل پايانه هاي استان اصفهان باحضور معاونين ،رئساي ادارات وكارشناسان در محل اداره كل داشت ضمن ابراز خرسندي در خصوص موفقيت هاي اين سازمان ومديريت مقتدر وتواناي اين اداره كل  از ساختمان ديدن فرمودو گفت:با توجه به اينكه اصفهان در نقطه ايي از كشور واقع شده كه به هيچگونه پايانه مرزي و درياارتباط ندارد اما از لحاظ حمل ونقل  جايگاه اول را در كشور داردونيز اين استان چون در مركز كشور واقع شده از لحاظ تجاري واقتصادي حائز رتبه برتربوده كه اين شاخص باعث موفقيت حمل ونقل اين استان گرديده است.
بمانا افزود:تمامي استان ها از استان اصفهان الگو گرفته وطي بازديدي كه صورت پذيرفت رضايت خود را از اين اداره و كليه پرسنل اعلام ميدارم وباعث خرسندي است كه كليه فعاليت ها ي حمل ونقل در اين استان به نحو احسن صورت ميگيرد.
داريوش اماني  مدير كل اداره حمل ونقل وپايانه هاي استان در جلسه شوراي اداري بيان كرد:اين اداره در 22 ماه گذشته با تلاش تمامي دست اندر كاران وهمكاران سبب گرديد كه استان اصفهان در زمينه حمل ونقل رتبه اول را به خود اختصاص دهد.
اماني افزود:استان اصفهان رتبه اول رادرتعدادمجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي  ،رتبه اول را در جابه جايي بار وتعداد پايانه هاي مسافر ووتشكل هاي صنفي حمل ونقل راداردكه نيز در بخش خصوصي سازي باتوجه به اصل 44قانون اساسي وواگذاري امور به بخش خدمات شاياني را به انجام رسانده.
در ادامه رئساي ادارات وكارشناسان  اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان ضمن  بيان  نظرات وپيشنهادات ديدگاه هاي خود رادر ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم وبخش خصوصي  حمل و نقل جاده اي به سمع ونظر معاون توسعه مديريت ومنابع سازمان راهداري حمل ونقل جاده ايي رساندند.

thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"