اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: دوره آموزشي نظام حسابداري بخش عمومي در اصفهان برگزارشد اخبار - دوره آموزشي نظام حسابداري بخش عمومي در اصفهان... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/11/30
دوره آموزشي نظام حسابداري بخش عمومي در اصفهان برگزارشد

دوره آموزشي نظام حسابداري بخش عمومي با حضور معاونين توسعه مديريت و منابع و عاملين ذيحساب استان هاي بوشهر،فارس،چهارمحال وبختياري ،كهگيلويه و بوير احمد ويزد همچنين مديركل امورمالي و منابع سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بمدت يكروز  به ميزباني استان اصفهان برگزارگرديد.

داريوش اماني مدير كل حمل ونقل  وپايانه هاي استان اصفهان در ابتداي اين دوره آموزشي اظهار كرد:برگزاري چنين دوره هاي آموزشي كه توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي برگزار ميگردد علي رغم اينكه موجب افزايش سطح علمي همكاران و پيشبرد اهداف سازمان ميگردد ،تبادل اطلاعات در ارتباط چهره به چهره همكاران و استفاده از تجربيات يكديگر را بهمراه دارد.

وي استان اصفهان به عنوان پايتخت حمل ونقل جاده ايي كشور عنوان كرد و افزود: استان اصفهان به دليل داشتن شاخصه هايي چون طول آزاد راهها وبزرگراهها ونيز رتبه يك رادر تعداد مجتمع هاي خدمات رفاهي ،تناژ حمل كالاوتعداد تشكلهاي صنفي كشور از جايگاه ويژه هاي در حمل و نقل جاده اي كشور برخوردار است.

حميد رضا جواديان مدير كل امور مالي و منابع سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور نيز هدف از برگزاري اين همايش يكروزه رانظام حسابداري تعهدي بخش عمومي و آشنايي با دستورالعملها و سرفصلهاي جديد و همچنين رعايت نكات ضروري كه لازم است در مباحث درآمدي و گزارشات مالي خصوصا اسناد دريافتي كه ميبايست برابر ضوابط انجام شودرا عنوان نمود.

وي در ادامه به تشريح نكات ضروري در صورت هاي مالي و گزارش سازمان حسابرسي به مجمع عمومي سازمان اشاره نمود و از همكاران خواست در جهت حذف بندهاي گزارش مديريت نكات مورد نظر سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات را رعايت و استانداردها و دستورالعملها نيز توسط همكاران امور مالي همواره مطالعه و بررسي قرار گيرد.

ذبيح اله بهار وند معاون اداره كل امور مالي ومنابع سازمان راهداري وحمل ونقل جاده ايي كشور در پايان گفت:سيستم حسابداري جاري سازمان از گذشته بر مبناي تعهدي بوده است و همكاران امور مالي استانها با سيستم جديد حسابداري عمومي دولتي به لحاظ آشتايي قبلي بيگانه نيستند وي همچنين گفت: اكنون كه دولت از سال 1394 تصميم بر تعهدي نمودن حسابهاي دولتي گرفته اين حسابها در كنار حسابداري جاري از هماهنگي بهتري برخوردار شده و سازمان راهداري از بقيه ادارت دولتي چند گام جلوتر ميباشد.​

thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"