اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: در جلسه كمسيون ماده 12 به تخلفات 40 شركت مسافربري جاده اي رسيدگي شد اخبار - در جلسه كمسيون ماده 12 به تخلفات 40 شركت... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/11/28
در جلسه كمسيون ماده 12 به تخلفات 40 شركت مسافربري جاده اي رسيدگي شد
در جلسه كمسيون ماده 12 به تخلفات 40 شركت مسافربري جاده اي رسيدگي شدسرپرست واحد حقوقي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان گفت : در جلسه كمسيون ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات كه در اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان برگزار شد، وضعيت تخلفات 40 شركت حمل و نقل مسافرجاده اي مورد بررسي قرار گرفت احمد انصاري اظهار داشت : عمده تخلفات رسيدگي شده در اين جلسه در زمينه نارضايتي مسافران از عملكرد شركت هاي حمل و نقل مسافر در ارائه خدمات بود كه نهايتا با توجه به نوع تخلف و شدت آن به تناسب شركتها براي آنان محكوميت هايي از درجه تذكر تا قطع فعاليت شركت صادر گرديد وي افزود : به نسبت متخلفين در عرصه حمل و نقل آمار ارتكاب تخلفات بسيار كم مي باشد و اين نشان دهنده آن است كه شركت ها و رانندگان حرفه اي رعايت مقررات و حقوق مسافر را به عنوان يك اصل پذيرفته اند و همواره مورد توجه قرار مي دهند
thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"