اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: در سال 92 نزديك به 44 ميليون تن كالا از استان اصفهان جابه جا شده است //جايگاه اول اصفهان در تناژ ح اخبار - در سال 92 نزديك به 44 ميليون تن كالا از... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1399/03/13
در سال 92 نزديك به 44 ميليون تن كالا از استان اصفهان جابه جا شده است //جايگاه اول اصفهان در تناژ ح
افزايش روز افزون جمعيت جهان ومحدود بودن امكانات ، حتي كشورهاي پيشرفته را نيز بر آن داشته است تا با استفاده بهينه از امكنات موجود راهي براي افزايش ارائه خدمات مطلوب به جامعه بشري بيابند بخش حمل ونقل به عنوان زير بناي اصلي توسعه اقتصادي كشور براي ايجاد شرايط بهتر اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشورها از اهميت ويژه ايي برخوردار است معاون اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در اين باره گفت : سالانه ميزان زيادي از واردات و صادرات كشور از طريق جاده انجام مي شود وكشور مابيش از 90 درصد حمل و نقل كالا را به صورت جاده اي ساماندهي مي كند عليرضا صفاتاج اظهار داشت : استان ما اصفهان نيزبا دارا بودن بيش از 5هزار و 339 كيلومترراه وسهم 2/6 درصدي آن در كشور (بدون راه هاي روستايي) وقرارگرفتن در رتبه چهارم كشوراز اين حيث نقش مهمي در ميزان حمل و نقل كالا در كشور ايفا مي كندوي با اشاره به اينكه استان اصفهان در تعداد پايانه هاي بار وشهرك هاي حمل ونقل در دست احداث رتبه اول را از آن خود كرده است بيان كرد : با گذشت ساليان متمادي وپيشرفت تكنولوژي وساخت هواپيماهاي سريع السير هنوزهم جاده ها از جايگاه ويژه براي حمل و نقل برخوردار است و تحرك و پويايي راه هاي هر استان به نوبه خود باعث توسعه و بهبود اقتصادي آن استان و در نتيجه پيشرفت كل كشورخواهد شد وي با ابراز خرسندي از پيشتازي اصفهان در بخش حمل ونقل ؛ ميزان كالا هاي حمل شده در استان اصفهان در سال 92 را 43 ميليون و218 هزار تن عنوان كرد وافزود :در سال92 بيش از 23336000 تن كالا به استان وارد و 30692000 تن كالا از استان ما خارج شده است صفاتاج با اشاره به ميزان تردد كاميون هاي حمل باردر استان اصفهان ادامه داد :در سال 92به طور ميانگين ماهانه بيش از 3 ميليون و 600 هزار تن كالاطي 224000 سفر كاميون جا به جا شده است وهمچون هميشه استان اصفهان را در رتبه بالايي در اين زمينه قرارداده است وي تعداد شركت هاي حمل بارفعال استان را 460 شركت دانست و خاطر نشان ساخت: در حال حاضر بيش از 53054 راننده در زمينه حمل و نقل كالا فعاليت دارند كه در سال 92 براي اين رانندگان بيش از 2 ميليون و 687 هزار برگ بارنامه براي جايه جايي بارصادر گريده است
thumb-1