اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: جلسه رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل كالاي اصفهـان برگزار شد اخبار - جلسه رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل كالاي... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/12/08
جلسه رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل كالاي اصفهـان برگزار شد
جلسه رسيدگي به تخلفات شركت هاي حمل و نقل كالاي استان با حضور مدير كل ، معاون حمل و نقل ، اعضا كميسيون ، شركت هاي حمل و نقل متخلف و انجمن هاي صنفي هاي مربوطه برگزار شد به گزارش روابط عمومي حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان ،به منظور رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل كالاي استان اصفهان پرونده 29 شركت حمل و نقل كالا در كميسيون ماده 12 استاني مورد رسيدگي قرار گرفت و در اين راستا پس از تحقيقات مقدماتي ، تحصيل دلايل و مستندات و اخذ دفاع توسط مديران شركتها از جمع 29پرونده مورد رسيدگي، آرايي مبني بر 34 مورد تذكر كتبي ، 5 مورد قطع خدمات حمل و نقلي ، 1 مورد تعليــق و 2 مورد برائت صادر گرديد در ادامه مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در خصوص رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل گفت : در صورت وقوع تخلف و عدم رعايت مقررات حمل و نقل از جانب شركتهاي حمل و نقل كالا و مسافر و بر اساس اسناد و مدارك مربوطه اين كميسيونها تشكيل و به تخلفات شركتها رسيدگي مي گردد و اساساً اين اقدامات صرفاً تنبيه شركتها نبوده بلكه در نظر است بدين ترتيب خدمات رساني شركتها اصولي ترو در جهت رضايت مندي بيشتر باشد اماني اظهار داشت با توجه به اهميت آموزش قوانين و مقررات حمل و نقل به شركتهاي حمل و نقل اداره كل جهت آشنايي بيشتر رانندگان و شركتهاي حمل و نقل و با هماهنگي تشكل هاي صنفي اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزشي حمل و نقل مواد خطرناك ، قوانين و مقررات ، اخلاق حرفه اي ، سلامت شغلي رانندگان ، حمل و نقل ايمن بارهاي ترافيكي و نموده است و اميدواريم با اين اقدامات و رعايت قوانين و مقررات حمل و نقل از جانب شركتها ضمن بهبود خدمات رساني، شاهد كاهش آمار تصادفات در عرصه حمل و نقل جاده اي باشيم
thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"