اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: جلسه رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل كالا و مسافر در اصفهـان برگزار شد اخبار - جلسه رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل كالا... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/12/08
جلسه رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل كالا و مسافر در اصفهـان برگزار شد
به منظور رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل كالا و مسافر استان اصفهان پرونده 47 شركــت حمل و نقل كالا و مسافر در كميسيون ماده 12 استاني مورد رسيدگي قرار گرفت و در اين راستا پس از تحقيقات مقدماتي ، تحصيل دلايل و مستندات و اخذ دفاع توسط مديران شركتها از جمع 47 پرونده مورد رسيدگي آرايي مبني بر 21 مورد تذكر كتبي ، 7 مورد تعليق ، 2 مورد برائت و 14 مورد قطع خدمات براي شركت هاي حمل و نقل كالا و 3 مورد قطع خدمات براي شركت هاي حمل و نقل مسافر صادر گرديده است مهندس شمعانيان مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در خصوص رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل گفت : بر اساس ماده 12 آئين نامه حمل بار و مسافر مصوب 1378 هيات وزيران و ماده 5 قانون اصلاح قانون الزام مصوب 1381 ، در صورت وقوع تخلف و عدم رعايت مقــــررات حمل و نقل از جانب شركتهاي حمل و نقل كالا و مسافر و بر اساس اسناد و مدارك مربوطه اين كميسيونها تشكيل و به تخلفات شركتها رسيدگي مي گردد و اساساً اين اقدامات صرفاً تنبيه شركتها نبوده بلكه در نظر است بدين ترتيب خدمات رساني شركتها اصولي تر در جهت رضايت مندي بيشتر باشد
thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"