اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: احراز رتبه اول اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در جشنواره شهيد رجايي اخبار - احراز رتبه اول اداره كل حمل و نقل و پايانه... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/11/30
احراز رتبه اول اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در جشنواره شهيد رجايي
با توجه به ارزيابي بعمل آمده از عملكرد دستگاههاي اجرايي استان اصفهان در سـال 1389 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان رتبه اول در شاخص هاي اختصاصي جشنواره شهيد رجايي استان اصفهان را احراز نمود مهندس شمعانيان مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان با اعلام اين خبر افزود : در اجراي بند الف ماده 3 آئين نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان توسط كارگروه برنامه ريزي و تحول اداري استان اصفهان ، اداره كـل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در بين دستگاههاي گروه ب سازمان ها و موسسات وابسته به دولت رتبه اول در شاخص هاي اختصاصي و رتبه دوم در ارزيابي عملكرد شاخص هاي عمومي و اختصاصــــي سال 1389 را احراز نمود وي همچنين گفت در اين راستا به مناسبت احراز رتبه اول اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در بين دستگاههاي گروه و موسسات وابسته به دولت ، از سوي استاندار اصفهان و رئيس كارگروه در جشنواره شهيد رجايي با اهداء دو لوح تقدير و تنديس جشنواره اين اداره كل مورد تشويـــق ويژه اي قرار گرفت
thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"