اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: اولين جلسه كميسيون شركتهاي حمل و نقل كالاي متخلف استان اصفهـان در سال 1390 بررسي شد اخبار - اولين جلسه كميسيون شركتهاي حمل و نقل كالاي... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/12/08
اولين جلسه كميسيون شركتهاي حمل و نقل كالاي متخلف استان اصفهـان در سال 1390 بررسي شد
به منظور رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل كالاي استان اصفهان پرونده 28 شركت حمل و نقل در كميسيون ماده 12 استاني مورد رسيدگي قرار گرفت و در اين راستا پس از تحقيقات مقدماتي ، تحصيل دلايل و مستندات و اخذ دفاع توسط مديران شركتها از جمع 28 پرونده مورد رسيدگي آرايي مبني بر 9 مورد تذكر كتبي ، 4 مورد لغو خدمات حمل و نقل ، 11 مورد لغو پروانه فعاليت ، 1 مورد تعليــق و 3 مورد برائت صادر گرديد مهندس شمعانيان مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در خصوص رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل گفت : بر اساس ماده 12 آئين نامه حمل بار و مسافر مصوب 1378 هيات وزيران و ماده 5 قانون اصلاح قانون الزام مصوب 1381 ، در صورت وقوع تخلف و عدم رعايت مقررات حمل و نقل از جانب شركتهاي حمل و نقل كالا و مسافر و بر اساس اسناد و مدارك مربوطه اين كميسيونها تشكيل و به تخلفات شركتها رسيدگي مي گردد و اساساً اين اقدامات صرفاً تنبيه شركتها نبوده بلكه در نظر است بدين ترتيب خدمات رساني شركتها اصولي تر در جهت رضايت مندي بيشتر باشد وي همچنين اظهار داشت با توجه به اهميت آموزش قوانين و مقررات حمل و نقل به شركتهاي حمل و نقل اداره كل جهت آشنايي بيشتر رانندگان و شركتهاي حمل و نقل با هماهنگي تشكل هاي صنفي اقدام به برگزاري اينگونه كلاسها از جمله آموزش حمل و نقل مواد خطرناك ، قوانين و مقررات ، اخلاق حرفه اي و سلامت شغلي رانندگان ، حمل و نقل ايمن بارهاي ترافيكي و نموده كه اميد است با اين اقدامات و رعايت قوانين و مقررات حمل و نقل از جانب شركتها ضمن بهبود خدمات رساني شاهد كاهش آمار تصادفات در عرصه حمل و نقل جاده اي باشيم
thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"