اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: احراز رتبه اول استان اصفهان در طرح ايمني مدارس حاشيه راههاي كشور اخبار - احراز رتبه اول استان اصفهان در طرح ايمني... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/11/30
احراز رتبه اول استان اصفهان در طرح ايمني مدارس حاشيه راههاي كشور
طي مراسمي كه بمنظور آزمون پايان دوره اي طرح ايمني مدارس حاشيه راهها در سال تحصيلي 90-89 در محل مدرسه شهيد قندي روستاي مورچه خورت از توابع شهرستان شاهين شهر و ميمه با حضور مسئولين استان و شهرستان برگزار گرديد ، مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان اين استان را حائز رتبه اول در طرح ايمني مدارس حاشيه راهها دانست مهندس حسينعلي شمعانيان مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان گفت : طرح ايمني مدارس حاشيه راهها از سال 1383 در 190 مدرسه 20 استان كشور از جمله استان اصفهان در دو مقطع ابتدايي و راهنمايي با اولويت مدارس ابتدايي و با هدف آموزش قوانين و مقررات ايمني عبور و مرور به دانش آموزان و آشنايي با حوادث ناگـــــوار ناشي از بي توجهي آنان به مقررات عبور و مرور آغاز و اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان با شناسايي مدارس ، انتخاب مدارس ، برگزاري جلسات توجيهي با مربيان آموزشي ، تهيه لوازم كمك آموزشي ، تهيه لوازم گذربان ، آموزش دانش آموزان ، تهيه كتب آموزشي ويژه گروههاي سني دانش آموزان و اجراي طرح ايمن سازي فيزيكي مدارس ، آموزش به دانش آموزان را در دستور كار خود قرار داد وي همچنين گفت : با عنايت به ارزيابي بعمل آمده توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از جمله تعداد كاهش تصادفات و تلفات دانش آموزان مدارس حاشيه راهها ، انتخاب مربيان آموزشي ، كيفيت لوازم و تجهيزات كمك آموزشي ، تعداد ساعات آموزشي و ارتقاء آگاهي دانش آموزان با فرهنگ ترافيك ، استان اصفهان طي سالهاي تحصيلي 87-86 و 89-88 به ترتيب رتبه هاي دوم و اول را در طرح ايمني مدارس حاشيه راهها همچنين رتبه اول در طرح ايمن سازي فيزيكي در سال 89 در كشور احراز نموده و اين استان از نظرتعداد دانش آموزان مدارس حاشيه راهها سهم 1/8 درصدي و از نظر تعداد مدارس حاشيه راهها سهم 5/6 درصدي را در كشور دارا مي باشد مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در ادامه صحبت هاي خود در ارتباط با تعداد مدارس آموزش ديده گفت : از ابتداي شروع طرح در سال 83 تاكنون تعداد 179 مدرسه از مدارس حاشيه راهها در طرح ايمني مدارس حاشيه راهها قرار گرفته و آموزشهاي لازم به دانش آموزان اين مدارس ارائه شده و پيش بيني اين اداره كل براي سال تحصيلي آينده تعداد 180 مدرسه در طرح ايمني مدارس و 50 مدرسه در طرح ايمن سازي فيزيكي مي باش مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان در پايان صحبت هاي خود از توفيقات ديگر اداره كل حمل و نقـل و پايانه هاي استان اصفهان در راستاي آموزش قوانين و مقررات عبور و مرور به دانش آموزان احراز رتبه اول اين اداره كل از نظر پارك هاي ترافيك در كشور خبر داد و گفت در استان اصفهان تعداد 5 پارك ترافيك در شهرستانهاي گلپايگان ، درچه ، مباركه ، تيران و داران بهره برداري گرديده كه با توجه به ارزيابي بعمل آمده توسط سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي از نظر تعداد پارك ترافيك ، ابعاد و مساحت ، رعايت نكات فني و زيبايي ، زمان ساخت و نحوه آموزش و عملكرد استان اصفهان در شيوه هاي آموزشي اين استان رتبه اول از نظر پارك ترافيك در كشور دارا مي باشد در ادامه دكتر كيائي كارشناس مسئول طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راههاي كشور با اشاره به مطرح شدن طرح ايمني مدارس حاشيه راهها در سال 78 در سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور (سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ) و اجراي آزمايشي آن در تعدادي استان هاي كشور و فراگير شدن آن طي سالهاي 78 تاكنون در بيش از 2000 مدرسه در كشور با پوشش بيش از 500 هزار دانش آموز در مدارس حاشيه راهها ، از توفيقات اين طرح از ابتدا تاكنون را بالا بردن سطح آگاهي ترافيكي دانش آموزان مدارس حاشيه راهها با توجه به آموزشهاي ايمني عبور و مــــرور به اين دانش آموزان و ورود اين طرح به خانواده ها دانست وي استان اصفهان را از استانهاي موفق در طرح ايمني مدارس حاشيه راهها دانست و گفت طي ارزيابي بعمل آمده اين استان رتبه هاي اول و دوم را طي سالهاي گذشته احراز نموده و در سال تحصيلي جاري نيز از استانهاي برتر اين طرح مي باشد وي با تشكر از سازمانهاي درگير طرح ايمني مدارس حاشيه راهها از جمله وزارت كشور ، پليس راه ، پليس راهــــور ، راه و ترابري و سازمان آموزش و پرورش اظهار اميدواري كرد انشاء اله شاهد روزي باشيم كه تصادفات به حداقل ممكن برسد و با بالا رفتن فرهنگ ترافيك مردم آگاهي ترافيكي مردم نهادينه شود
thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"